Balder

Artikelnummer: 501065

Balder är ett rörligt mål utrustat med två fällbara stålmål (en vän och en fiende) som växlar mellan vänster och höger axel. Målen faller när de träffas och övningen fortsätter.

Målet kan användas för reaktionsträning, gisslansituationsövning, målidentifiering och prickskytte.

Målet kan antingen styras trådlöst från driftstationen, manuellt eller i slumpmässiga scenarier. Måltavlan kan användas individuellt eller i grupper med flera Balder-mål.

Själva Pop-up-enheten kan också användas separat och monteras i exempelvis fönster eller dörröppningar i scenariobaserade anläggningar.

Alla Odin Target-mål kan styras från samma styrpanel.

Height: 178 cm
Weight: 90 kg
Safety limits: No
Supported calibers: All
Power supply: 24V, wired and/or battery
Communication: Wireless
Warranty: 60 months