Patron ur tunna – Karbin/Gevär

Item Number: 110958