Running Man

Item Number: 500922

Running Man är designad för att monteras på en skena som går genom skjutbanan. Skenan kan designas efter era behov och anpassas för att passa olika träningsscenarier, inklusive att lägga till kurvor på skenan.

De rörliga målsystemen styrs från en trådlös enhet och kan programmeras för ett stort antal träningsscenarier med en lättanvänd mjukvara.

Loke 180 och Running Man kan kombineras i samma system.

Träffsensorer
Running Man kan också utrustas med träffsensorer som kan registrera upp till 9 träffar med funktionen att vrida bort brädan när det förinställda antalet träffar uppnås.

Kontakta oss för mer information.