Stålmål – gisslan mitt

Item Number: 501040

Detta mål övar både precision och hastighet. Skjut först målet i mitten och sedan gisslantagaren vid axeln. Gisslantagaren alternerar automatiskt mellan höger och vänster axel.