Grunden i vårt arbete

Säkerhet, arbetsmiljö och hållbarhet är de viktigaste aspekterna vid utformning och konstruktion av våra skjutbanor. Vi är certifierade för kvalitetsledningssystem (ISO 9001) och miljöledningssystem (ISO 14001) sedan 2004. Vår policy är att designa anläggningar som är både miljövänliga och säkra att använda.

Vår ambition är att säkerställa att våra skjutbanor håller samma höga standard från leveransdagen och så länge skjutbanan är i drift.

Vi designar ständigt nya funktioner för våra skjutbanor. Alla modifieringar som gör skjutbanorna säkrare eller mer miljövänliga kommer att erbjudas till våra kunder som en uppgradering.

Serviceavtal kan ingå i leveransen för alla skjutbanor Odin Target.

Garanti

Alla våra produkter inkluderar en begränsad 5-års garanti. Regler och villkor avtalas mellan Odin Target och kunden. Serviceavtal kan alltid tecknas för våra skjutbanor och då garanterar vi även att svarstiden för reparationer är max 48 timmar från det att vi får en skriftlig rapport.

Alla ståldelar i Svalin Kulfång levereras med 20 års världsomspännande garanti vid bruk av upp till 9×19 mm kaliber.

Ett lager av strategiska komponenter för kolavskiljning och målsystem förvaras i din anläggning under garantiperioden. Eventuella förbrukningsmaterial kan också ingå.

Utbildning

Utbildning av instruktörer i hantering av målsystem och kulfånget utförs i samråd med kunden och när systemen är fullt kontrollerade och testade. Briefing och utbildning av ordinarie personal på skjutbanan görs när slutdokumentationen för anläggningen är levererad. Utbildningen berör målsystem, kulfångsfunktioner och underhållsfrågor.

Dokumentation, förbrukningsmaterial och reservdelar

En fullständig dokumentation kommer att tillhandahållas efter att anläggningen är installerad och godkänd. En lista med artikelnummer och namn på lämpliga reservdelar och förbrukningsvaror ingår också.

CE-godkännande

Alla delar som berörs av Maskindirektivet är CE-märkta. De delar som är aktuella är Loke 180 vridmål, Running Man rörligt mål och transportband för kulfragment (om tillval köps).