Odin Target

Exceptionell skjutträning med miljö i världsklass

 

Arbetsmiljön på en skjutbana består ofta av riskfyllda utmaningar såsom buller, kulor och luftföroreningar från bly eller krut. Odin Target har utvecklat revolutionerande teknik som kraftigt reducerar hälsoriskerna. Därför kan vi erbjuda skjutanläggningar med marknadens bästa arbetsmiljö och luftkvalitet.

Vi är ISO-certifierade för miljö och säkerhet

Vi är ensamma i branschen om att vara certifierade för kvalitetsledningssystem (ISO 9001) och miljöledningssystem (ISO 14001). Våra skjutbanor håller därför högsta kvalitet när det gäller arbetsmiljö, säkerhet och miljömässig hållbarhet. Skyttarna som ska träna är skyddade från skador och olyckor, tack vare bl.a. ljud- och stötdämpande anläggningsdesign samt kulfång som eliminerar rikoschetter.

Unika lösningar för en bättre arbetsmiljö

  • Modernt ventilationssystem – Kulfällan har ett ventilationssystem som hindrar splitter och damm från projektilerna att komma in på skjutbanan. Systemet bestårav ett trestegs-filtreringssystem som gör att den utgående luften inte skadar människor.
  • Bullerdämpande design – ett av de största arbetsmiljöproblemen är ljudföroreningar från skjutvapen. I våra skjutbanor filtreras det skadliga ljudet bort på samma sätt som ett eko filtreras från en ljudstudio.
  • Lågt underhåll – Vårt patenterade kulfång Svalin är i princip helt underhållsfritt. Målytan är täckt med en skyddande ballistisk sköld som återförsluts när skottet har träffat kulfånget. Det gör att skjutbanan fortfarande kan användas utan att du behöver stänga av den för underhåll.

Läs mer om skjutbanornas fördelar här. 

Innovativ avfallshantering för skjutbana

Våra skjutbanor har en innovativ avfallshantering som bidrar till renare luft i anläggningen. Ett automatiskt rensningssystem inuti kulfånget tar kontinuerligt bort kulfragment och splitter via ett transportband som förflyttar kulresterna till en behållare. När skrotbehållaren är full är det bara att tömma den.

Våra anläggningar är också designade för att vara lättstädade. Golven är utformade med uppvik som ska kunna våtskuras så att inga skarvar kan samla brännbara rester som kan fatta eld. Väggarna är släta och avtorkningsbara.

Styr ljud- och ljuseffekter med surfplattan

Förändra miljön på skjutbanan för att passa olika träningsscenarier. Odin Targets skjutbanor inkluderar ett toppmodernt situationsbaserat övningssystem med ljus-, ljud- och rökmaskiner. Dessa kan användas för att skapa visuella effekter eller försämra sikten. Systemets ljuspaneler kan dessutom återskapa olika tider på dygnet – från starkt solljus till skymning eller kolsvart.

I kombination med ett kraftfullt ljudsystem kan skjutbanan återskapa ett stort antal taktiska scenarier för träning. Övningsssystemet kan enkelt hanteras från vilken surfplatta som helst med vår programvara, och kan skräddarsys efter dina behov.

Serviceavtal som garanterar uppdaterad anläggning

Vi kan även tillhandahålla ett serviceavtal där vi inspekterar skjutbanan två gånger per år. På inspektionerna säkerställer vi att anläggningens säkerhet och miljö håller absolut toppklass. Detta inkluderar t.ex. mjukvaruuppdateringar och byten av delar som lätt slits ut.

Skjutbanor med högsta möjliga brandsäkerhet

Vid projektering tar vi kontakt med brandskyddsingenjören på orten för en tidig genomgång av lokala krav och fastighetens förutsättningar för optimal brandsäkerhet. Därefter går vi igenom och tar beslut om t.ex brandcellsindelning och sprinklerbehov – så att anläggningens brandsäkerhet håller så hög nivå som möjligt. Vi väljer också noga ut material efter de höga krav som ställs på byggnadstekniskt brandskydd.

Läs gärna mer om vårt säkerhetsarbete. Välkommen att kontakta Odin Target!