Odin Target

ISO-klassade skjutbanor för högsta säkerhet

 

Ända sedan Odin Targets start för 20 år sedan har säkerhet och miljö varit högsta prioritet i designen av våra skjutbanor. I samarbete med polis- och militärmyndigheter har vi utvecklat banor och skyddsutrustning för att matcha nya behov inom skjutträning.

Odin Target är ensamma i branschen om att vara certifierade för kvalitetsledningssystem (ISO 9001) och miljöledningssystem (ISO 14001). Det gör att vi kan garantera högsta kvalitet för arbetsmiljö, säkerhet och miljömässig hållbarhet hos alla våra skjutbanor.

 

 

Kvalificerade säkerhetssystem för bättre arbetsmiljö

Idag erbjuder vi skjutbanor med kvalificerade säkerhetssystem tack vare patenterad teknik. Det gör att luftkvaliteten och arbetsmiljön på våra skjutbanor är betydligt högre än någon annan skjutbana på marknaden. Vi har exempelvis utvecklat ett unikt kulfång- och målsystem, och har lång erfarenhet av att utveckla ny säkerhetsutrustning.

Exempel på säkerhetsfunktioner i skjutbanorna:

  • Skjutbanegolv med taktisk design – golvet i Odin Targets skjutbanor är speciellt utformat för att möjliggöra taktisk träning. Det mjuka materialet dämpar stötar och gör det möjligt att utföra upprepade manövrar med reducerad skaderisk.
  • Inbyggt ventilationssystem som håller splitter och skadligt kuldamm borta från skjutbanan
  • Avancerat kulfång som minskar risken för rikoschetter

Läs mer här om vårt miljöarbete.

Svalin kulfång – ger skjutbana med hög säkerhet

Vi erbjuder Svalin kulfång som är det mest avancerade kulfånget på marknaden. Kulfånget eliminerar helt rikoschetter från sidan och ger en skjutbana med mycket hög säkerhet. På så vis kan personer röra sig fritt bakom skottlinjen utan risk för skador. Den patenterade konstruktionen är baserad på reduktion av kulornas kinetiska energi, och tillåter ett installationsdjup på endast 500 mm. Läs mer här om Svalin kulfång.

Vi tar brandsäkerhet på allvar

Vid projektering tar vi kontakt med brandskyddsingenjören på orten för en tidig genomgång av lokala krav och fastighetens förutsättningar för brandsäkerhet. Därefter går vi igenom och tar beslut om t.ex brandcellsindelning och sprinklerbehov – så att anläggningens brandsäkerhet håller så hög nivå som möjligt.

Innovativt ventilationssystem

Odin Targets ventilationssystem tar bort skadliga partiklar från luften inne på skjutbanan. Ventilationen arbetar med undertryck och har ett trestegs-filtreringssystem som gör att luften filtreras innan den släpps ut i atmosfären. På så sätt släpps inga bly- eller krutrester ut.

Kvalificerade säkerhetssystem i kombination med flera innovativa patent gör att vi kan erbjuda skjutbanor med överlägsen miljö och säkerhet. Välkommen att kontakta oss!