Projektering och entreprenad av världsledande skjutbanor

Odin Target är världsledande på att designa och bygga skjutbanor. Vi levererar nyckelfärdiga anläggningar och sköter allt från projektering av skjutbanan till besiktigad anläggning. Vi innehar flera patent för design och funktion av vårt unika kulfång och våra målsystem. Alla delar till skjutbanorna tillverkas i egen regi eller i samarbete med våra partners. Välkommen att kontakta oss för en offert.

Varje skjutbana skräddarsys för att passa era behov. Vi erbjuder entreprenad och designar  konventionella enkelriktade skjutbanor. Men även taktiska skjutbanor med 360° skjutmöjlighet för avancerade träningsscenarier. Hos oss hittar du också ett komplett utbud av:

Som en helhetsleverantör garanterar vi att varje aspekt av våra skjutbanor lever upp till högsta standard för kvalitet och användarupplevelse. Det gör att vi också kan garantera den högsta kvalitén för arbetsmiljö, säkerhet och miljömässig hållbarhet av alla skjutbanor på marknaden.

Vi bygger hållbara skjutbanor med oslagbar arbetsmiljö

 

För alla som arbetar på en skjutbana är arbetsmiljön en nyckelfaktor för hållbarhet och välmående. En högkvalitativ arbetsmiljö säkerställer att anläggningarna kan användas under längre tid och att de hälsorisker som kan förknippas med skjutbanor reduceras till noll. Odin Targets hållbara skjutbanor erbjuder följande funktioner för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

  • Högkvalitativt ventilationssystem – tar bort skadliga partiklar från luften inne på skjutbanan. Luften filtreras sedan innan den släpps ut i atmosfären så att inga bly- eller krutrester släpps ut.
  • Automatiskt rensningssystem – med Odin Targets patenterade lågtryckssystem inuti kulfånget, rensas blydammet från projektilerna ut automatiskt. Kulresterna transporteras sedan bort och samlas upp, vilket gör det möjligt att återvinna avfallet.
  • Ljuddämpande anläggningsdesign – ett av de största arbetsmiljöproblemen förutom luftkvaliteten är ljudnivåerna från skjutvapnen. Tack vare designen av Odin Targets skjutbanor filtreras det skadliga ljudet från en pistol eller ett gevär bort på samma sätt som ett eko filtreras i en ljudstudio. Det ljudreducerande systemet gör det också möjligt att använda ljuddistraktioner i övningar för att lära sig att snabbt identifiera hot.
  • Skjutbanegolv med taktisk design – golvet i Odin Targets skjutbanor är speciellt utformat för att möjliggöra taktisk manövrering och träning. Det mjuka materialet är framställt för att både dämpa stöten och göra det möjligt att utföra upprepade manövrar med en reducerad skaderisk.
  • Eliminering av rikoschetter – den patenterade designen av Svalin kulfång eliminerar helt rikoschetter från sidan. Detta gör det möjligt för både instruktörer och skyttar att röra sig fritt bakom skottlinjen utan risk för skador.

Skjutbanor med smart automatiskt underhåll

 

Våra skjutbanor är designade med ett automatiskt rensningssystem inuti kulfånget som kontinuerligt tar bort kulfragment och splitter från kulfånget och förvarar dem i en behållare. Kulresterna från behållaren kan sedan samlas in och återvinnas. Själva kulfånget är täckt med en självläkande ballistisk duk som återsluts när en projektil har passerat. Det gör att skjutbanan kan användas under långa tidsperioder utan att stängas ner för underhåll eller rengöring av kulfånget. Designen är avsedd att tåla daglig taktisk övning av militär och specialstyrkor.

Serviceavtal för att garantera högsta säkerhet

 

I serviceavtalet erbjuder vi besiktning av anläggningarna två gånger per år för att garantera att säkerhetsarrangemangen är uppdaterade i alla delar av anläggningen. Detta inkluderar mjukvaruuppdateringar och byte av slitagedelar.

Alla ståldelar i Svalin kulfång levereras med 20 års världsomspännande garanti. Läs mer om våra garanti- och serviceavtal här.

Högteknologiskt distraktionssystem

När vi bygger våra skjutbanor erbjuder vi möjligheten att installera ett helintegrerat toppmodernt audiovisuellt distraktionssystem. Med en kombination av inbyggda ljuspaneler, kraftfulla ljudsystem, rökmaskiner och projektorbaserade simuleringar kan du skapa ett stort antal scenarier för att öva på olika taktiska situationer. Systemet kan användas med både skarpladdade vapen eller med laserbaserade övningsvapen.

De inbyggda ljuspanelerna kan återskapa förhållandena från alla tider på dygnet – från starkt solljus till skymning eller kolsvart med pulserande blåljus som återskapar miljön från en utryckningssituation på natten. Distraktionssystemet styrs med en lättanvänd programvara från valfri surfplatta.

Distraktionssystemen kan skräddarsys för att möta alla era behov. Berätta gärna mer om er verksamhet vid konsultationen.

Utomhusskjutbanor

Upplev en ny nivå av skjutbana för utomhusbruk! Vi har tagit all teknik från våra inomhusskjutbanor, vädersäkrat dem och installerat dem utomhus. Det innebär att du får en utomhusskjutbana gjord för allt från konventionella till taktiska övningar och ett brett utbud av rörliga mål. Det här är den mest avancerade utomhusskjutbanan på marknaden idag.

Läs mer

Simulationsbaserat övningssystem

Vi erbjuder ett helintegrerat scenariobaserat övningssystem. Ett verklighetsorienterat system som är lämpligt för alla kompetensnivåer och som kan anpassas efter individuella behov.

Läs mer