Våra utomhusskjutbanor är betydligt mer än vanliga skjutbanor. Här har vi tagit vår beprövade teknik för inomhusbruk, vädersäkrat dem, och placerat dem utomhus. Resultatet är världens mest avancerade utomhusskjutbanor.

Kombinationen av Odin Targets patenterade teknologier resulterar i möjligheten till 360 graders skjutkapacitet på säkra och miljövänliga skjutbanor med ett stort utbud av rörliga mål och andra tilläggsprodukter. Skjutbanorna är baserade på moduler som monteras ihop på plats utan svetsning, vilket leder till att skjutbanorna också kan byggas ut eller uppdateras efter behov.

Det betyder också att om en skjutbana av någon anledning måste flyttas så kan hela skjutbanan monteras ned och transporteras till den nya platsen inom loppet av några veckor.

Alla produkter från våra inomhusskjutbanor går att beställa till våra utomhusskjutbanor. Detta innebär att utomhussortimentet kan anpassas för att passa våra kunders behov på samma unika sätt som vårt inomhussortiment.

Vi kan självklart också leverera konventionella skjutbanor för utomhusbruk. Kontakta oss och berätta mer om era behov så designar vi en skjutbana som möter just era krav.

Upplärning
All utbildning av instruktörer i hantering av målsystem och kulfång sker i samråd med beställaren och genomförs efter att alla funktionstester är genomförda.

Genomgång och utbildning för målsystem och kulfångsfunktionerna samt underhållspunkter genomförs med fastighetsskötare (eller motsvarande) i samband med inlämning av slutunderlag för anläggningen.

Dokumentation, förbrukningsmaterial och reservdelar
En lista med artikelnummer och beteckningar för just er anläggning kommer att tas fram.

Dokumentation över lämpliga reservdelar och förbrukningsmaterial överlämnas vid färdigställande. Serviceavtal kan ingå i leveransen. Komplett dokumentation kommer att överlämnas efter att anläggningen godkänts och övertagits.