Miljövänligt kulfång

Svalin kulfång är det mest avancerade kulfånget på marknaden. Den patenterade konstruktionen är baserad på reduktion av kulornas kinetiska energi och tillåter ett installationsdjup på endast 500 mm. Genom det inbyggda ventilationssystemet hålls både splitter och kuldamm borta från själva skjutbanan så att luftkvalitet, säkerhet och arbetsmiljö kan uppnå på högsta nivå.

Unique Clearing System

Unikt rensningssystem

Svalin har ett unikt rensningssystem som är uppbyggt i två steg. Inuti kulfånget finns ett ventilationssystem som hindrar splitter och damm från projektilerna att komma in i rummet där skyttarna vistas. Ventilationen i kulfånget bygger på en konstant tryckskillnad jämfört med rummet utanför som styrs av en sensor och skapar ett konstant luftflöde genom kulfånget. Ett trestegsfilter gör att den filtrerade luften sedan kan skickas genom huvudbyggnadens befintliga ventilation.

Under själva kulfånget finns ett rullande band som transporterar och samlar kulresterna i en behållare för att senare kunna återvinnas.

Det automatiska rensningssystemet och ventilationen aktiveras av en ljudsensor som reagerar när skjutningen börjar. Systemet slås sedan av 10–20 minuter efter sista skottet. Den exakta tiden går att styra med en timer. Ytorna i kulfällan som inte riskerar att träffas av en projektil kan målas för att smälta in i byggnaden.

Låg underhållskostnad

Kulfånget klarar daglig användning av alla typer av ammunition upp till kaliber 3.38, förutom pansarbrytande projektiler (AP). Kulfånget är även testat för enstaka träffar av kaliber 50.

Stålkomponenterna i kulfånget är konstruerade för att tåla minst 950 000 projektiler per m² utan underhåll vilket innebär att ståldelarna i kulfånget bör vara underhållsfria i mer än 10 år vid normalt användande.

Hela kulfånget täcks av en ballistisk sköld som skyddar mot spitter och damm. Sköldarna är lätta att byta ut mot nya vid behov och kan göras av ordinarie personal på skjutbanan.

Golvet på skjutbanan är tillverkat av stötdämpande naturgummi (SBR) som även skyddar mot halka. Undertill finns ett lager av EPDM-gummi som är stötdämpande. EPDM-skiktet kan ha en tjocklek på 7, 12 eller 15 mm. Golvet är designat för att tåla enstaka kulor och kommer att läka ihop efter en träff.

Ljudisolering

Ljudet från en skjutbana är en av de största utmaningarna både inuti och utanför anläggningen. För att förhindra att vibrationer och ljud från kulfånget leds in i byggnadens stomme så placeras själva kulfånget på en barriär av polymermaterial. På så sätt är kulfånget också helt separerad från byggnaden där den är placerad. Våra skjutbanor kan också designas som ljudisolerade rum.

Adaptability

Anpassningsförmåga

Svalin kulfång kan sättas upp på samtliga väggar på skjutbanan för att skapa en taktisk skjutbana med 360 graders skjutmöjlighet. Skyddssköldarna av stål framför målsystemet och den nedre delen av kulfånget skyddas av en egendesignad sköld.

Vi kan designa en skjutbana specifikt för era önskemål.

Läs mer